Web-Patient 2018-05-03T06:51:02+00:00

Web-Patient
– enkel og sikker PRO for både dig og din patient

Online indberetning af hjemmemålinger
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med WebReq.

Hvordan foregår det?
Du kan bestille elektroniske hjemmemålingsskemaer til din patient i WebReq på samme måde, som du bestiller andre undersøgelser. Patienten modtager herefter automatisk mail og sms om, at du har bedt om oplysninger, samt link til Web-Patient og vejledning. Patientens svar valideres og sendes direkte til dit lægesystem på samme måde som et almindeligt laboratoriesvar. Systemet kan med fordel anvendes til diagnosticering og løbende kontrol af patientens lidelse eller helbredstilstand.

Fordele ved Web-Patient:
Når du bruger Web-Patient, opnår du mange fordele og gevinster. Systemet sikrer at:

 • Du får hurtigt elektronisk svar direkte i lægesystemet.
 • Du minimerer risiko for utilsigtede hændelser (UTH).
 • Du undgår forkert kodeanvendelse til laboratoriekortet, forkert indtastning i lægesystemet og beregningsfejl.
 • Du reducerer administrationstid i praksis.
 • Du undgår print og opbevaring af fysiske skemaer, samt indtastning i lægesystemet.
 • Patienten får mulighed for selv at tage ansvaret og være aktiv ved indberetning af hjemmemålinger og besvarelse af spørgeskemaer.
 • Patienten er i hjemmet og logger på med NemID og indberetter hjemmemålinger og besvarer spørgeskemaer. Det giver patienten fleksibilitet og ro til at foretage indberetningerne.

Flere patienter kan benytte Web-Patient
En aftale med PLO gør det muligt fra december 2017, at den pårørende kan indberette på vegne af patienten. Skemaer og vejledninger kan printes med henblik på udfyldelse derhjemme. Efterfølgende er det muligt for den pårørende at foretage den elektroniske indberetning på vegne af patienten.

Det udvider målgruppen for Web-Patient til at omfatte børn og voksne inden for følgende patientgrupper:

 • Patienter som på egen hånd kan indberette PRO på papirskema, hvor praksispersonale hjælper med at indberette elektronisk (NY).
 • Patienter (børn og voksne) som på egen hånd kan indberette PRO på papirskema, hvor pårørende
  hjælper med at indberette elektronisk (NY).
 • Patienter som på egen hånd kan indberette PRO digitalt.
 • Patienter som på egen hånd kan indberette PRO digitalt med papirskema
  som støtteredskab.
Web-Patient er udviklet af DMDD A/S, som specialiserer sig i struktureret og intelligent kommunikation i den danske sundhedssektor, og står bag infrastrukturen og udvikling af elektroniske laboratorierekvisitioner i Danmark.
Hent hjælp her
Se aktuel driftstatus

Kvinde, der foretager en hjemmeblodtryksmåling hjemme i hendes sofa

Ægtepar, der sidder hjemme i deres køkken og indberetter hjemmemålinger fra skema i Web-Patient

Skemaer i Web-Patient:

Resultater af prøvetagning i eget hjem med Web-Patient tilbydes inden for følgende områder:
 • Hjemmeblodtryksmålinger
 • Angstskema
 • Stressskema
 • Depressionsskema
 • Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)
 • Blodsukkerprofil
 • Vægtkontrol
 • Væske-/vandladningsskema
 • Peakflow
 • Hovedpinedagbog

– og flere kommer til løbende.