Forside 2018-05-17T07:46:33+00:00
Loading...

Læge, der arbejder med WebReq ude i sin praksis

WebReq

Send elektroniske laboratorierekvisitioner til alle typer laboratorier. Minimerer fejl ved prøvetagning, holder styr på prøvesvar og letter arbejdsgangene for læger og laboratoriemedarbejdere.

Læs mere om WebReq

Patient, der er igang med hjemmemonitorering i Web-Patient

Web-Patient

Sikker og fortrolig udveksling af hjemmemålinger og spørgeskemaer fra borger til læge. Borgeren inddrages aktivt, hvilket giver bedre og mere effektiv tid til samtale med lægen i konsultationen.

Læs mere om Web-Patient

En læge, der indtaster oplysninger i elektroniske blanketter til Forsikring & Pensions

Digitale blanketter

Modtag og send digitalee blanketter i dit lægesystem.
En mere effektiv digital arbejdsgang mellem parterne med procesunderstøttende sagsflow, som også reducerer forsendelsesudgifterne.

Læs om digitale blanketter

Tilbagesvar viser svar på en undersøgelse og lægen ringer med svaret til patienten

Tilbagesvar

Funktionen, der automatisk følger op på alle parakliniske undersøgelser. Giver et fuldstændig opdateret overblik, sikrer rettidig reaktion på prøvesvar og minimerer risiko for utilsigtede hændelser.

Læs mere om Tilbagesvar

WebReq Databehandleraftale opdateres

Vi er i fuld gang med at opdatere en ny Databehandleraftale, som sikrer vores forpligtelser i forhold til den nye persondataforordning, også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

Den nye reviderede Databehandleraftale vil ligge klar i WebReq d. 28. maj 2018. Der vil blive udsendt en systembesked direkte i WebReq herom. Databehandleraftalen skal accepteres af en bruger i klinikken.

Den nye Databehandleraftale erstatter den nuværende aftale med yderligere indhold, der varetager beskyttelsen af behandling af personoplysninger iflg. GDPR. Aftalen er afstemt med PLO.

Du kan se din nuværende Databehandleraftale i WebReq. Se vejledning her.

Driftstatus

08-05-2018 11:42 Normal drift
Der er ingen driftsforstyrrelser.