Web-Patient

WebP folder ældre mand

– et internetbaseret informationssystem til brug for prøvetagning i eget hjem.

Web-Patient er udviklet af DMDD A/S (Dansk Medicinsk Data Distribution) som specialiserer sig i struktureret og intelligent kommunikation i den Danske sundhedssektor, og står bag infrastrukturen og udvikling af elektroniske laboratorierekvisitioner i Danmark.

Idéen bag systemet er, at gøre det muligt for flere patienter at tage prøver i deres eget hjem, hvor der er trygge rammer, samtidig med at kunne afgive svar på sine prøver omgående (elektronisk).  Selvom prøven er taget i eget hjem, kan lægen, med patients indtastning i Web-Patient, se svar på prøver i løbet af få minutter.


Til læger

Hjælp til Webpatient i WebReq


Til patienter

 

Web-Patient er et tilkøbsmodul til WebReq, og er fuldt integreret hermed.

Faglige områder:

Resultater af prøvetagning i eget hjem med

Web-Patient tilbydes inden for følgende områder.

  •  Diabetes
  • Hjemmeblodtryk
  • Vægtkontrol
  • Depression
  • DAN-PSS (urinvejssymptomer)
  • ASS score
  • Stress score

 

Vi forventer at kunne tilbyde hjemmemålinger for Spirometri, ilt, angst og INR kontrol inden udgangen af 2016.

Patientens indtastning af prøvesvar:

Web-Patient har en simpel og brugervenlig brugerflade, der gør indtastning af prøver meget enkel.

Patienten kan efter udført prøvetagning nemt logge sig på webPatient via PC, telefon eller tablet, hvor prøvesvarene indtastes.

Eksempler på prøvetagningsskemaer til brug for indtastning via PC:

Hjemmeblodtryk:

WebPatient hjemmeblodtryk mr

 

 

 

 

Vægtkontrol:

WebPatient vægt skema

 

Eksempel på prøvetagningsskema til brug for indtastning via tablet eller telefon:

 

WebPatient blodtryk mobil

 

Web-Patient, Reminder

Patienten vil få en reminder/notifikation, hvis prøvetagningen ikke er fuldført inden for lægens anbefalede tidsramme.

Reminderfunktionen gør, at både læge og patient vil få en påmindelse, så ingen prøver går tabt.

 

Anvendelse af Web-Patient

Alle almen og speciallæger har, via WebReq, direkte adgang til brugen af Web-Patient. Dette kan ske uden administrativ tilmelding, log blot på WebReq og klik på fanen Web-Patient.

Vejledninger findes her på hjemmesiden under fanen “Support” /”Web-Patient “.

For yderligere spørgsmål kontaktes hotline på 7572 0177 eller mail mr@dmdd.biz

Web-Patient kan benyttes uden omkostninger for lægehusene i årene 2016, 2017 og 2018.