Driftstatus – WebReqStatusbeskeder

Dato Tekst
February 20, 2017 - 10:54 Der er i øjeblikket ingen forstyrrelserLinje 1

Svartid HTTPS: 60 Millisekunder
Svartid PING: 8 Millisekunder
Status: Oppe

Sidste check: 20-02-2017 11:33:14


Linje 2

Svartid HTTPS: Millisekunder
Svartid PING: Millisekunder
Status: Oppe

Sidste check: