Driftstatus – WebReqStatusbeskeder

Dato Tekst
January 18, 2017 - 01:39 Der er i øjeblikket ingen forstyrrelserLinje 1

Svartid HTTPS: 54 Millisekunder
Svartid PING: 7 Millisekunder
Status: Oppe

Sidste check: 18-01-2017 02:23:13


Linje 2

Svartid HTTPS: Millisekunder
Svartid PING: Millisekunder
Status: Oppe

Sidste check: