Om os

Historien bag DMDD og Webreq

Firmaet Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) blev grundlagt i 2004 af fire virksomheder, som hver især har specialiseret sig i, og producerer elektroniske patientjournalsystemer i den primære sundhedssektor i Danmark.

I et samarbejde mellem de fire virksomheder og MedCom Danmark, blev man enige om at udvikle Webreq, som er et laboratorierekvireringssystem til læger, speciallæger og hospitaler i hele Danmark. Dette nye system skulle være et intelligent kommunikationssystem, der kunne lette arbejdsgangene og fjerne den høje fejlprocent, der var i forbindelse med blodprøvetagning rundt omkring i lægehusene og på hospitalerne i landet.

Ved brugen af Webreq har man fået reduceret fejl både i forbindelse med bla. glasmærkningen, manuelregistrering og indlæsning. Dette sparer både arbejdstimer, penge og man undgår at patienter skal have taget prøver på ny.

I 2011 solgte man Webreq systemet til New Zealand, som i dag benyttes af mere end 1000 personer fra flere hundrede klinikker.

Vi forventer at Webreq 2016/2017 vil blive solgt til Australien og dele af det Tyske sundhedsvæsen.

Læs mere om WebReq under fanen ”Webreq”.

Andre produkter

WebPatient, som er lanceret i 2014, er et internetbaseret informationssystem til brug for prøvetagning i eget hjem.
Patienter kan med WebPatient undgå unødvendige lægebesøg, men blot tage prøver i eget hjem, for derefter at indtaste resultater via computer, tablet eller mobiltelefonen. Resultaterne går direkte til patientens egen journal hos læge.
WebPatient er i en 3 årig periode 2016, 2017 samt 2018 gratis at benytte. Tilmelding sker ved henvendelse til vores hotline på telefon: 7572 0177.

ReminderServer er en national service, der understøtter muligheden for at notificere sundhedsfaglige partnere og patienter om bestilte rekvisitioner og henvisninger reelt bliver udført, besvaret og evt. at svar bliver givet til patienten.
ReminderServeren er i øjeblikket i drift i forbindelse med WebPatient, og vil blive udviklet til også at kunne understøtte formålet i MedCom projektet “tilbagesvar – parakliniske undersøgelser”.